Prenumerata

Įveskite savo el.paštą, kad gautumėte svarbiausias naujienas!
[contact-form-7 id="570" html_class="default"]

Privatumo politika

UAB „Katino Namai“ klientų duomenų apdorojimo principai (Privatumo politika)

Šie klientų duomenų apdorojimo principai sukurti pagal asmens duomenų apsaugos įstatymus ir jais yra reguliuojamos UAB „Katino Namai“ (toliau – „Katino namai“) el. parduotuvės (adresas: www.katinonamai.lt) ir pirkėjų (toliau – Klientų) duomenų apdorojimo sąlygos (toliau – Sąlygos).

„Katino Namai“ apdoroja Kliento duomenis, jeigu Klientas yra užsiregistravęs ir perka prekių „Katino Namai“ el. parduotuvėje.

„Katino Namai“ apdoroja Kliento asmens duomenis ir tuomet, jei Klientas pareiškia norą tapti „Katino Namai“ klientu.

  • Sąlygos Klientui

Šios Sąlygos yra sukurtos, nes mes įsipareigojame apsaugoti klientų privatumą. Šios Sąlygos pateikia mūsų klientų duomenų apdorojimo praktikos apžvalgą, įskaitant šią informaciją: (a) kokius duomenis ir kokiu tikslu apdorojame; (b) kaip „Katino Namai“ apdoroja informaciją (naudoja, skelbia ir pan.); (c) jūsų teisės, susijusios su mūsų vykdomu duomenų kaupimu ir naudojimu. Tikimės, kad, lankydamiesi „Katino Namai“ el. parduotuvėje perskaitysite šias Sąlygas ir su jomis sutiksite. Šias Sąlygas Klientai gali rasti „Katino Namai“ internetinėje svetainėje www.katinonamai.lt „Katino Namai“ turi teisę bet kada Sąlygas vienašališkai keisti. Apie pakeitimus Klientai informuojami „Katino Namai“ interneto svetainėje ar kitu būdu (pvz., siunčiant naujienlaiškį). Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus „Katino Namai“ interneto svetainėje, jeigu pakeitimuose nenurodyta kita data. Pirkdami UAB „Katino Namai“ el. parduotuvėje sutinkate su „Katino Namai“ privatumo politika. Jeigu dėl kokių nors priežasčių nesutinkate su Sąlygomis, galite atsisakyti naudotis interneto svetaine, taip pat užduoti klausimų, naudodamiesi kituose punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. Išorinės nuorodos: „Katino Namai“ interneto svetainėje yra naudojamos nuorodos, kurių interneto svetaines administruoja trečiosios šalys. Jei spustelėsite kurią nors tų nuorodų, iš „Katino Namai“ svetainės būsite nukreipti į tą svetainę valdančią įmonę ar įmonės pagrindinį puslapį. Net jei tarp dviejų įmonių interneto svetainių yra sąsaja, „Katino Namai“ nekontroliuoja trečiųjų šalių interneto svetainių. Kiekviena jų vykdo asmeninę asmens duomenų kaupimo, apdorojimo ir privatumo politiką. Lankydamiesi bet kurioje šių svetainių, prieš pasidalydami duomenimis, turėtumėte atskirai susipažinti šios svetainės privatumo politika

Sąvokos

UAB „Katino Namai“ – įmonė valdanti el. parduotuvę adresu www.katinonamai.lt

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, t. y., Klientu.

Kliento duomenys – bet kokia informacija, kurią „Katino Namai“ sužino Klientui lankantis „Katino Namai“ el. parduotuvėje. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka arba yra pirkęs „Katino Namai“ el. parduotuvėje parduodamų prekių. Klientų duomenų apdorojimas – bet koks su Kliento duomenimis atliekamas veiksmas, įskaitant duomenų naudojimą, kaupimą, saugojimą, keitimą, skaitymą, perdavimą, prieigos suteikimą, ištrynimą, sunaikinimą ir kt.

  • Apdorojami duomenys

„Katino Namai“ kaupia ir apdoroja tik su „Katino Namai“ prekių pirkimu, teikiamomis paslaugomis ir klientų santykiais susijusius šiuos duomenis:

Klientui registruojantis nuolatiniu klientu, Kliento kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefoną, el. pašto adresą. Perkant el. parduotuvėje – IP adresą ir slapukų informaciją: kaip ir daugelyje kitų interneto svetainių, „Katino Namai“ išsaugo jūsų IP adresą ir naudoja standartinę technologiją, vadinamą slapukais (cookies). Slapukai yra maži duomenų failai, saugomi jūsų kompiuteryje, jums lankantis interneto svetainėse. Slapukai jūsų interneto naršyklei „Katino Namai“ serveryje automatiškai padeda jus identifikuoti. Pageidaujant, interneto naršyklėje galima blokuoti slapukų išsaugojimą, tačiau dėl to gali kilti problemų naudojantis interneto puslapiais. „Katino Namai“ nesusieja IP adreso su asmens duomenimis. Tai reiškia, kad jūsų vartotojo sesija yra stebima, tačiau jūs nesate susiejami asmeniškai. Tačiau tam tikros slapukų rūšys leidžia mums išsaugoti jūsų duomenis – pvz., jums pildant internetines formas. Šios rūšies slapukai siunčiami į naršyklę tik tuomet, jei esate davę sutikimą informacijai išsaugoti. Finansiniai duomenys: kai mokėjimas atliekamas el. parduotuvėje. Ryšio duomenys: rašytiniai duomenys, el. parduotuvėje perkant prekių; taip pat „Katino Namai“ ir Kliento bendravimas el. laiškais ar paprastais laiškais. Su pirkimais ir paslaugomis susiję duomenys: pvz., informacija, susijusi su iš „Katino Namai“ perkamomis prekėmis ar „Katino Namai“ teikiamomis paslaugomis iš e. parduotuvės perkamų prekių pristatymo informacija, užklausos ir skundai; Apdorodama Klientų duomenis, „Katino Namai“ remiasi galiojančiais teisės aktais ir būtinomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, siekdama užtikrinti Klientų duomenų saugumą, užkirsti kelią neteisėtam duomenų apdorojimui, pašalinių asmenų prieigai ir duomenų viešumui.

Klientų duomenys apdorojami tik Europos Sąjungos ribose

  • Klientų duomenų apdorojimo tikslai

Suteikti kokybiškas paslaugas ir administruoti santykius su klientais. Klientų duomenys apdorojami sutarčiai su Klientu pasirašyti ir jai vykdyti (prekių pirkimai); Klientui sutinkant, pasiūlymams ir kt. rinkodaros medžiagai siųsti bei, Klientui pageidaujant, Kliento duomenims atnaujinti. Apsaugotų teisėtus Kliento ir „Katino Namai“ interesus, išnagrinėtų paslaugos kokybę ir įrodytų, pvz., elektroniniais rašytiniais duomenimis, aptartus su prekių pardavimu ir paslaugomis susijusius veiksmus. Galėtų teikti Klientui papildomų paslaugų, atlikti rinkos analizę ir statistiką. Šiam tikslui „Katino Namai“ Klientui gali pasiūlyti savo partnerių paslaugas, įskaitant pasiūlymų teikimą, grindžiamą Kliento sutikimu ar „Katino Namai“ pageidavimu Klientui pasiūlyti geriausią paslaugą. „Katino Namai“ gali vykdyti Klientų tyrimus, atlikinėti rinkos analizę ir sudarinėti statistiką, organizuoti akcijas, grindžiamas teisėtu „Katino Namai“ interesu tobulinti ar vystyti naujas paslaugas, „Katino Namai“ el. parduotuvę ar grindžiamas Kliento sutikimu. Būtų užtikrinamas tinkamas paslaugų teikimas. Pagerintų technines sistemas, IT sprendimus, el. parduotuvės išvaizdą pritaikytų įvairiems įrenginiams ir kurtų paslaugas, atlikdama testavimą ir taisymą pagal teisėtus „Katino Namai“ interesus. Įrodytų ir pagrįstų pretenzijas, grindžiamas sutarties ar kito juridinio asmens įsipareigojimo vykdymu (pvz., apskaitos įsipareigojimais, nuotolinės prekybos reikalavimais ir kt.) arba teisėtais „Katino Namai“ interesais, pvz., teisiniams ieškiniams, prašymams ir kt. sudaryti. Gautų mokėjimus per mokėjimo paslaugų teikėjus. Norėdama gauti Kliento mokėjimus už prekes ar paslaugas, „Katino Namai“ turi teisę per mokėjimo paslaugų teikėją nukreipti Klientą į banko puslapį.

  • Pasiūlymų teikimas Klientams

Jei Klientas sutinka, „Katino Namai“ jam siunčia asmeninius pasiūlymus bei naujienlaiškius. Tiesioginė rinkodara gali būti grindžiama kliento naudojamų paslaugų ar pirktų prekių analize. Pasiūlymai gali būti siunčiami Kliento sutikus jo kontaktiniais duomenimis, arba kitu teisėtu būdu. Profilio analizė yra Kliento asmens duomenų apdorojimo procesas, kurio metu analizuojami asmens pomėgiai, gyvenamoji vieta, asmeniniai interesai (pvz., su naminiu gyvūnu susijusios prekės) ir kt. Profilio analizė naudojama Klientui rinkodaros pasiūlymams siųsti. Atitinkamą analizę „Katino Namai“ turi teisę atlikti, jei tam yra teisinių interesų, taip pat vykdydama juridinius įsipareigojimus, sudarydama sutartį arba Kliento sutikimu. Profilio analizė Klientui neturi teisinių pasekmių. Analizės tikslas yra pasiūlyti Klientui geriausią paslaugą, įskaitant ir Klientui įdomius produktus. “Katino Namai“ gali apdoroti Kliento duomenis, kad būtų patogiau naudotis elektroninėmis paslaugomis, pvz., el. parduotuvėje Klientui sukurti apsipirkimo istorijos demonstravimą, asmeninių pasiūlymų rodymą ir kt.  „Katino Namai“ gali kaupti statistinius duomenis apie Klientą per pirkinius  taip pat atlikti kitų duomenų (pvz., gyvenamosios vietos, amžiaus ir kt.) analizę.

  • Kliento duomenų teikimas

Klientų duomenimis dalijamasi su institucijomis, turinčiomis teisę gauti šiuos duomenis, pvz., teisėsaugos institucijomis, priežiūros institucijomis, įskaitant Vartotojų apsaugos tarnybą. “Katino Namai“ gali atskleisti Kliento duomenis trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas „Katino Namai“. Trečiosiomis šalimis gali būti „Katino Namai“ partneriai, kurių užduotys apima prekių užsakymą, transportavimą, el. parduotuvės svetainės bei turinio administravimą, su rinkodara susiję partneriai. Tais atvejais, kai pasidalijote savo asmens duomenimis, susijusiais su klausimais ar prašymais gauti informaciją apie produktus ar paslaugas, teikiamas vienų mūsų verslo partnerių, galime perduoti informaciją ir verslo partneriams, susijusiems su prekių tiekimu ir garantijos suteikimu. „Katino Namai“ gali suteikti duomenis įgaliotiems asmenims su sąlyga, kad duomenis minėtiesiems asmenims atskleisti yra būtina (tam yra teisėtas interesas).

  • Duomenų saugojimas

Kliento duomenys nėra apdorojami ilgiau nei būtina. Saugojimo laikotarpiai gali priklausyti nuo sutarčių (su Klientu, „Katino Namai“ pagrįstų interesų ar taikomų teisės aktų (pvz., apskaitos įstatymų, nuotolinės prekybos reglamentavimo, veterinarijos paslaugų teikimo ir kitų teisės normų).

  • Privačių Klientų teisės

Privatus Klientas turi šias teises, susijusias su „Katino Namai“ vykdomu asmens duomenų apdorojimu: pateikti paraišką dėl neteisingų asmens duomenų ištaisymo, jei duomenys yra nepakankami, klaidingi ar duomenų nepateikta visai. Sutikimą galima atsiimti, siunčiant paraišką adresu brigita@katinonamai.lt. Apriboti savo asmens duomenų apdorojimą pagal galiojančius įstatymus, įskaitant atvejus, kai Klientas pateikia paraišką ištaisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, ir „Katino Namai“ analizuoja, ar reikalavimas gali būti įvykdytas. Pateikti prašymą ištrinti savo duomenis, jei, pvz., duomenys yra apdorojami remiantis sutikimu, o sutikimą Klientas atsiima. Negalima reikalauti ištrinti duomenų, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra apdorojami ir kitais pagrindais, pvz., sutarčiai ar juridiniam įsipareigojimui vykdyti. Gauti savo asmens duomenis, kuriuos jis pats pateikė ir kurie apdorojami, remiantis sutikimu arba sutarties vykdymu, raštu ar elektroniniu būdu, arba, jei tai įmanoma techniškai, persiųsti savo duomenis kitam paslaugos teikėjui (teisė persiųsti duomenis). Gauti informaciją, ar „Katino Namai“ apdoroja jo asmens duomenis ir prie tų duomenų gauti prieigą. Pateikti prieštaravimą dėl savo asmens duomenų apdorojimo, jeigu duomenų apdorojimas remiasi teisėtais „Katino Namai“ interesais, pvz., analizuojamas profilis, siekiant Klientui pasiūlyti jo profilį atitinkančių prekių. Pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) dėl asmens duomenų apdorojimo, jei Klientas mano, kad jo asmens duomenys apdorojami nepagrįstai arba apdorojimas prieštarauja galiojantiems teisės aktams. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau paminėtų teisių, pateikite paraišką žemiau esančiame punkte nurodytais kontaktais. Svarbu prie paraiškos pridėti jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (nuotrauką). Tai būtina, kad galėtume būtų tikri, kad esate duomenų subjektas ir galite pateikti teisėtą paraišką.

  • Duomenų saugumo užtikrinamas el. parduotuvėje

„Katino Namai“ interneto svetainė taiko būtinas priemones, apsaugančias svetainėje sukaupiamų asmens duomenų vientisumą, tikslumą ir privatumą. Imamės pagrįstų atsargumo priemonių, kad apsaugotume informaciją nuo jos praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo. Su duomenų apsauga susiję reikalavimai periodiškai peržiūrimi ir prireikus patikslinami. Prieigą prie jūsų informacijos turi tik tam įgalioti asmenys.

  • Mūsų kontaktai

Jei turite klausimų, susijusių su šiomis sąlygomis, arba norite pasinaudoti kuria nors savo teise, susisiekite su mumis. Turite teisę kreiptis į „Katino Namai“ dėl bet kokių su asmens duomenų apdorojimu susijusių klausimų mūsų interneto svetainėje www.katinonamai.lt nurodytais kontaktais. Privatūs klientai gali kreiptis į paskirtą duomenų apsaugos specialistą, el. pašto adresas: brigita@katinonamai.lt

Katino Namai©